Stowarzyszenie Notariuszy RP

Wsparcie dla Ukrainy

W związku z kryzysową sytuacją na Ukrainie, Stowarzyszenie Notariuszy RP nie pozostaje bierne. Włączamy się w pomoc w dostarczeniu żywności uchodźcom oczekującym po stronie ukraińskiej na przekroczenie granicy.

Zapraszamy do zapoznania się z naszym ostatnim sprawozdaniem ze wsparcia dla Ukrainy oraz zdjęciami z naszej akcji.

Przypominamy także o działaniu Punktu Konsultacyjnego dla uchodźców z Ukrainy.

Więcej Informacji O Wsparciu Dla Ukrainy
Wydawnictwo Rejent

Wydawnictwo
i Rejent

Miesięcznik "Rejent" jest czasopismem naukowym, przedstawiającym aktualne problemy naukowo-badawcze z zakresu prawa prywatnego a także innych dziedzi związanych z wykonywaniem zawodu notariusza.

Szkolenia i Konferencje

Szkolenia i
Konferencje

Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej organizuje szkolenia stacjonarne, szkolenia wyjazdowe oraz liczne kursy online i webinaries. Wszelkie kursy organizowane sa przez nasz Ośrodek Szkoleniowy.

Stowarzyszenie Notariuszy RP

Nasza
Działalność

Działalność Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej obejmuje 3 główne ośrodki: Ośrodek Szkoleniowy, Ośrodek Mediacyjny, Ośrodek Dokumentacji i Studiów oraz Zespół do Spraw Legislacji.

Wynajem Sal  Konferencyjnych

Wynajem Sal
Konferencyjnych

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą wynajmu sal wykładowych, szkoleniowych, konferencyjnych i bankietowych mieszczących sie w naszej siedzibie na Żoliborzu, oraz w Centrum Konferencyjno - Szkoleniowym na Ursynowie

// O Nas

Stowarzyszenie Notariuszy

Rzeczypospolitej Polskiej

Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej jest dobrowolną organizacją społeczno-zawodową środowiska polskich notariuszy, w tym również emerytowanych.

Celem Stowarzyszenia jest m.in. jednoczenie polskiego Notariatu wokół tradycyjnych wartości uzasadniających publiczne zaufanie, do czynności i dokumentów sporządzanych przez notariuszy oraz ochrona prestiżu i dobrego imienia środowiska notarialnego.

Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej
Aktualności i Wiadomości

Nowy Portal Notariusza!

Zarząd Główny Stowarzyszenia Notariuszy RP informuje, że dla członków Stowarzyszenia, prenumeratorów miesięcznika Rejent, wszystkich notariuszy i innych związanych ze Stowarzyszeniem osób, stworzyliśmy nowy Portal Notariusza.

Portal Notariusza, to coś więcej niż tylko możliwość zakupu artykułów, czy przeglądania kolejnych numerów miesięcznika Rejent w formie online. Stworzyliśmy go, aby dać szybki i prosty dostęp do informacji o działalności Stowarzyszenia, do wszystkich naszych ofert, usług i produktów.

Zaloguj się do Portalu Notariusza
// NASZE SZKOLENIA

Harmonogram Szkoleń

Harmonogram szkoleń planowanych przez nasz Ośrodek Szkoleniowy wraz z opisem szkoleń, ich ceną oraz formularzem zgłoszeniowym.

Szkolenie Online

„Ustawa z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu – kluczowe zmiany i nowe obowiązki notariusza po 31 października 2021 roku”
Stowarzyszenia Notariuszy RP

Nasza Działalność

Celem naszych ośrodków jest organizacja szkoleń i konferencji, udzielanie pomocy w szerokim rozumieniu tego słowa oraz wsparcia notariuszom, w stosunku do których wszczyna się bądź toczą się postępowania karne lub dyscyplinarne oraz popularyzację mediacji jako alternatywnego sposobu rozwiązywania sporów.

Ośrodek Szkoleniowy Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej
Ośrodek Szkoleniowy

Ośrodek Szkoleniowy Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej organizuje szkolenia stacjonarne i szkolenia wyjazdowe

Ośrodek Szkoleniowy
Ośrodek Mediacyjny Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej
Ośrodek Mediacyjny

Uchwałą Zarządu Głównego SNRP nr 66/XI/2011 z dnia 14 listopada 2011 roku został powołany Ośrodek Mediacyjny.

Ośrodek Mediacyjny
Ośrodek Dokumentacji i Studiów Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej
Ośrodek Dokumentacji i Studiów

Celem Ośrodka Dokumentacji i Studiów jest udzielanie pomocy oraz wsparcia notariuszom

Ośrodek Dokumentacji i Studiów
Services
Zespół ds Legislacji

Zadaniem zespołu jest przygotowywanie projektów stanowisk i opinii projektów aktów prawnych.

Zespół ds Legislacji

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą wynajmu sal konferencyjno-szkoleniowych mieszczących się w siedzibie Stowarzyszenia w Warszawie.

Więcej Informacji
// Ultima RATIO

Ostateczny Wyrok
Nawet w 3 Tygodnie

"Ultima RATIO” Pierwszy Elektroniczny Sąd Polubowny przy Stowarzyszeniu Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie to elektroniczny sąd arbitrażowy zajmujący się rozpoznawaniem sporów gospodarczych w obrocie krajowym i międzynarodowym, w którym arbitrami są notariusze, całość postępowania prowadzona jest elektronicznie, sprawy kończą się ostatecznym wyrokiem w ciągu około 3 tygodni i są prowadzone bez fizycznego udziału stron.

.