Nasza Działalność

Mediacja

Dlaczego warto zostać Mediatorem Ośrodka Mediacyjnego Stowarzyszenia Notariuszy RP

01

Wniosek o Wpis Mediatora

Na Listę Mediatorów Stałych Ośrodka Mediacyjnego Stowarzyszenia Notariuszy RP

02

Team

Katarzyna Neumann-Czarnecka

Dyrektor Ośrodka

Team

Paweł Orłowski

Zastępca Dyrektora

// Nasza Działalność

Ośrodek Mediacyjny
(OM SNRP)

Uchwałą Zarządu Głównego SNRP nr 66/XI/2011 z dnia 14 listopada 2011 roku został powołany Ośrodek Mediacyjny Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej.

Siedzibą Ośrodka Mediacyjnego jest Biuro Zarządu Głównego Stowarzyszenia.

Ośrodek Mediacyjny Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej realizuje swoje zadania poprzez:

prowadzenie Listy Mediatorów Stałych

organizowanie procesu szkolenia kandydatów na mediatorów

organizowanie procesu doskonalenia mediatorów

organizowanie okresowych wizytacji prowadzonej działalności mediatorów (superwizje)

redagowanie i publikowanie biuletynu wewnętrznego w formie elektronicznej

popularyzację mediacji jako alternatywnego sposobu rozwiązywania sporów

wypracowywanie, ujednolicanie i propagowanie standardów szkolenia, doskonalenia i wykonywania mediacji

Mediatorzy i Kancelarie Mediacyjne

Pobierz Listę Mediatorów OM SNRP

Dokumenty Regulujące Działanie Ośrodka

Lista Dokumentów

przyjęty uchwałą Zarządu Głównego SNRP nr 34/V/2020 z dn. 21.05.2020 r.

Statut OM
przyjęty uchwałą Zarządu Głównego SNRP nr 66/XI/2011 z dn. 14.11.2011 r. wraz z późniejszymi zmianami. Uchylony Uchwałą 33/V/2020 z dnia 21.05.2020 r.
Statut OM
// Mediacje

Dlaczego Warto Zostać Mediatorem Ośrodka Mediacyjnego SNRP

Notariusz w swej pracy notarialnej podlegając ustawie Prawo o notariacie, na co dzień kieruje się podstawowymi zasadami obowiązującymi również w mediacji:

zasada bezstronności ustawowy obowiązek notariusza dbania o prawa i słuszny interes wszystkich stron czynności, a także osób trzecich, których te czynności dotyczą,
zasada poufności ustawowy obowiązek notariusza zachowania tajemnicy zawodowej, trwający także po zakończeniu pracy notariusza,
zasada neutralności ustawowy obowiązek notariusza niedokonywania czynności wobec osób bliskich, a także ustawowy zakaz zajmowania się pośrednictwem i doradztwem w interesach – co nie jest w sprzeczności z poniższym obowiązkiem udzielania informacji,
zasada rzetelności ustawowy obowiązek notariusza udzielania stronom niezbędnych wyjaśnień dotyczących dokonywanej czynności,
kompetencje notariusz w końcowej fazie mediacji i osiągnięciu ugody gwarantuje właściwe zredagowania tekstu o skutkach prawnych, w sposób precyzyjnie czytelny dla sądu, co gwarantuje szybkie zakończenie postępowania sądowego, oszczędność czasu i pieniędzy,

Nadto, zgodnie ze Statutem Ośrodka Mediacyjnego Stowarzyszenia Notariuszy RP, notariusz spełnia standardy wyszkolenia mediatorów przyjęte przez Społeczną Radę do Spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości.

// Ośrodek Mediacyjny

Roczna Opłata Mediatora

W imieniu Ośrodka Mediacyjnego Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej uprzejmie przypominamy, że zgodnie z § 21 statutu OM SNRP Mediator z Listy Mediatorów OM SNRP przekazuje na rzecz OM SNRP opłatę roczną w kwocie 100,00 zł.

Opłatę należy uiścić najpóźniej do dnia 31 marca danego roku na poniższy numer rachunku bankowego:
Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej
Ul. Rydygiera 17 lok. U01; 01-793 Warszawa
BANK BGŻ BNP Paribas S.A. 14 1600 1462 1836 0559 3000 0001

Ośrodek Mediacyjny

Działalność Ośrodka

Wykład

Kontynuacja cyklu „Mediacja rozstających się par”

Zobacz Pełny Opis

13-12-2023

Wykład

Dzień Otwarty OM SNRP - Wykład na temat: „Mediacja rozstających się par”

Zobacz Pełny Opis

27-10-2023

Webinarium

Webinarium na temat: „Kancelaria notarialna i mediacyjna pod jednym dachem jak to najlepiej pogodzić?”

Zobacz Pełny Opis

04-03-2023

Webinarium

Webinarium na temat: „Mediacje umowne a mediacje sądowe” Część II – mediacje umowne.

Zobacz Pełny Opis

21-05-2022

Webinarium

Webinarium na temat „Rola emocji w mediacji”.

Zobacz Pełny Opis

09-12-2021

Webinarium

Webinarium na temat: Umowa ugody w rozumieniu art. 917 Kc, ugoda zawarta przed mediatorem i ugoda zawarta przed sądem – porównanie skutków prawnych - aspekty praktyczne

Zobacz Pełny Opis

23-10-2021

Webinarium

Webinarium na temat: „Kancelaria notarialna i mediacyjna pod jednym dachem jak to najlepiej pogodzić?” Część I – mediacje sądowe.

Zobacz Pełny Opis

20-03-2021

Webinarium

Webinarium na temat: „Mediacje online - rozwiązanie na trudne czasy, czy plan na przyszłość?”

Zobacz Pełny Opis

17-10-2020