O Stowarzyszeniu

KADENCJA 2022 - 2026

Zarząd Główny

Team

Anna
Dańko-Roesler

Prezes Zarządu

Team

Aleksandra
Chmiel

Wiceprezes Zarządu

Team

Jacek
Przetocki

Wiceprezes Zarządu

Team

Aneta
Budna

Sekretarz Zarządu

Team

Małgorzata Renata
Kaczmarek

Skarbnik Zarządu

Team

Agnieszka
Sinkiewicz

Rzecznik Prasowy SNRP

Team

Jolanta Teresa
Demczyszyn–Stachowska

Członek Zarządu

Team

Marcin
Gregorczyk

Członek Zarządu

Team

Paweł
Orłowski

Członek Zarządu

Team

Izabella
Soroko-Borska

Członek Zarządu

Team

Dr Aneta
Wilkowska–Płóciennik

Członek Zarządu

Team

Wolfgang Józef
Żmudziński

Prezes Honorowy

Zarząd Główny

Poprzednie Kadencje

KADENCJA 2016 - 2020

Główna Komisja Rewizyjna

Team

Czesława
Kołcun

Przewodnicząca

Team

Joanna
Gaweł

Członek

Team

Elżbieta
Sławińska

Członek