O Stowarzyszeniu

KADENCJA 2016 - 2020

Zarząd Główny

Team

Anna Dańko-Roesler

Prezes Zarządu

Team

Aleksandra Chmiel

Wiceprezes Zarządu

Team

Jacek Przetocki

Wiceprezes Zarządu

Team

Barbara Bąbka

Sekretarz Zarządu

Team

Małgorzata Kaczmarek

Skarbnik Zarządu

Team

Grzegorz Błaszczyk

Członek Zarządu

Team

Elżbieta Sławińska

Członek Zarządu

Team

Jolanta Demczyszyn

Członek Zarządu

Team

Joanna Gaweł

Członek Zarządu

Team

Paweł Orłowski

Członek Zarządu

Team

Izabella Soroko-Borska

Członek Zarządu

Team

Wolfgang Żmudziński

Prezes Honorowy

Zarząd Główny

Poprzednie Kadencje

KADENCJA 2016 - 2020

Główna Komisja Rewizyjna

Team

Czesława Kołcun

Przewodnicząca

Team

Zofia Daleszyńska

Członek

Team

Małgorzata Kowalczyk

Członek