O Stowarzyszeniu

KADENCJA 2022 - 2026

Zarząd Główny

Stowarzyszenie Notariuszy RP

Anna
Dańko-Roesler

Prezes Zarządu

Stowarzyszenie Notariuszy RP

Aleksandra
Chmiel

Wiceprezes Zarządu

Stowarzyszenie Notariuszy RP

Jacek
Przetocki

Wiceprezes Zarządu

Stowarzyszenie Notariuszy RP

Aneta
Budna

Sekretarz Zarządu

Stowarzyszenie Notariuszy RP

Małgorzata Renata
Kaczmarek

Skarbnik Zarządu

Stowarzyszenie Notariuszy RP

Agnieszka
Sinkiewicz

Rzecznik Prasowy SNRP

Stowarzyszenie Notariuszy RP

Jolanta Teresa
Demczyszyn–Stachowska

Członek Zarządu

Stowarzyszenie Notariuszy RP

Marcin
Gregorczyk

Członek Zarządu

Stowarzyszenie Notariuszy RP

Paweł
Orłowski

Członek Zarządu

Stowarzyszenie Notariuszy RP

Izabella
Soroko-Borska

Członek Zarządu

Stowarzyszenie Notariuszy RP

Dr Aneta
Wilkowska–Płóciennik

Członek Zarządu

Stowarzyszenie Notariuszy RP

Wolfgang Józef
Żmudziński

Prezes Honorowy

Zmarł 12/08/2023

Zarząd Główny

Poprzednie Kadencje

KADENCJA 2016 - 2020

Główna Komisja Rewizyjna

Stowarzyszenie Notariuszy RP

Czesława
Kołcun

Przewodnicząca

Stowarzyszenie Notariuszy RP

Joanna
Gaweł

Członek

Stowarzyszenie Notariuszy RP

Elżbieta
Sławińska

Członek