Nasza Działalność

Team

Tamara Żurakowska

Przewodnicząca Zespołu
ds. Legislacji

// Nasza Działalność

Zespół do Spraw Legislacji

Zarząd Główny Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej uchwałą nr 66/VI/2015 z dnia 28.06.2015 roku powołał Zespół do Spraw Legislacji SNRP, którego zadaniem będzie przygotowywanie projektów stanowisk i opinii projektów aktów prawnych.

Zgodnie z Uchwałą nr 28 / III / 2019 Zarządu Głównego Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 08.03.2019 r. skład zespołu ds. legislacji SNRP jest następujący:

Członkowie Zespołu

Dokumenty Regulujące Działanie Zespołu do Spraw Legislacji

Lista Dokumentów


Regulamin
Zespołu do
Spraw Legislacji

Zespół do Spraw Legislacji

Prace Zespołu

Kliknij na ikonę obok uchwały aby pobrać załacznik

Uchwała nr 33 / V / 2024 podjęta drogą obiegową w dniu 06.05.2024r.

OOpinia do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu deregulacji prawa gospodarczego i administracyjnego oraz doskonalenia zasad opracowywania prawa gospodarczego (UA8).


Uchwała ZG SNRP 35/VI/2024 z dnia 13.06.2024r.

Uchwałą ZG SNRP 35/VI/2024 z dnia 13.06.2024r. na stanowisko Przewodniczącego Zespołu ds. Legislacji została powołana Tamara Żurakowska, notariusz w Warszawie

Uchwała nr 1 / I / 2023 podjęta drogą obiegową w dniu 03.01.2023r.

Opinia do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapobieganiem kradzieży tożsamości (UD 472)


Uchwała Nr 43 / III / 2023 z dnia 13.03.2023 r.

Opinia do projektu ustawy o zmianie ustawy -Kodeks postępowania cywilnego (druk senacki nr 929)


Uchwała Nr 49 / V / 2023 podjęta drogą obiegową dnia 12 maja 2023 r.

Opinia do projektu ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw (UD494)


Uchwała Nr 61 / VIII / 2023 podjęta drogą obiegową dnia 18.08.2023 r.

opinia do projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz ustawy - Prawo własności przemysłowej (UD506)

Uchwała Nr 1 / I / 2022 podjęta drogą obiegową w dniu 11.01.2022 r.

Opinia do projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (UD222)


Uchwała Nr 38 / IV / 2022 podjęta drogą obiegową w dniu 29.04.2022 r.

Opinia do projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (UD222)


Uchwała nr 43/VI/ 2022 podjęta drogą obiegową w dniu 9.06.2022 r.

Opinia do projektu Ustawy o zmianie ustawy – Prawo o notariacie i niektórych innych ustaw (UD383).


Uchwała nr 57/VII/2022 podjęta drogą obiegową w dniu 14.07.2022 r.

Opinia do projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (druk senacki 754).


Uchwała nr 58/VII/ 2022 podjęta drogą obiegową w dniu 19.07.2022 r.

Opinia do zmienionego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw (UD383 – projekt z dn. 08.07.2022).


Uchwała nr 13 (71) / X / 2022 podjęta drogą obiegową w dniu 20.10.2022 r.

Opinia do projektu oceny funkcjonowania Ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw (Dz. U. z 2021 r. poz. 170)


Uchwała nr 18 (76) / XI / 2022 z dnia 07.11.2022 r..

W sprawie zaopiniowania projektu ustawy o zmianie ustawy – kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (UC 123) z dn. 12.10.2022 roku


Uchwała nr 22 (80) / XI / 2022 z dnia 07.11.2022 r.

w sprawie opinii dotyczącej projektu rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości wydanych na podstawie Ustawy o zmianie ustawy – Prawo o notariacie i niektórych innych ustaw (A487-A490)

Uchwała Nr 12/II/2021 podjęta drogą obiegową z dnia 1.02.2021 r.

Opinia do projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.


Uchwała Nr 13/II/2021 podjęta drogą obiegową z dnia 5.02.2021 r.

Opinia do projektu wniosku włączenia kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie mediacji sądowych w sprawach karnych i sprawach o wykroczenia” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.


Uchwała Nr 21 / II / 2021 podjęta drogą obiegową w dniu 19.02.2021 r.

Opinia do projektu ustawy o dokumentach paszportowych


Uchwała Nr 23 / III / 2021 podjęta drogą obiegową w dniu 23.03.2021 r.

Opinia do projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zmiany rozporządzenia o organizacji i przebiegu aplikacji notarialnej


Uchwała Nr 32 / IV / 2021 podjęta drogą obiegową w dniu 08.04.2021 r.

Opinia do projektu ustawy o fundacji rodzinnej (UD 172)


Uchwała Nr 33 / IV / 2021 podjęta drogą obiegową w dniu 28.04.2021 r.

Opinia do projektu ustawy o stowarzyszeniach lokatorów i miejskim rzeczniku praw lokatorów i spółdzielców (druk senacki nr 359)


Uchwała 48/VI/2021 podjęta drogą obiegową w dn. z dn. 23.06.2021

Opinia do projektu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii ustawy o zmianie ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz niektórych innych ustaw (UC 82)

Uchwała 49/VI/2021 podjęta drogą obiegową z dn. 1.07.2021

Opinia do projektu Senackiej Komisji Ustawodawczej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych