O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Notariuszy RP

Patronaty oraz wsparcie finansowe udzielone przez SNRP

Konferencja Naukowa 100 lat polskiego prawa handlowego

Konferencja Naukowa 100 lat polskiego prawa handlowego, połączona z uroczystością wręczenia księgi jubileuszowej prof. dr hab. Andrzejowi Kidybie organizowana przez Katedrę Prawa Handlowego i Gospodarczego Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie

22.10.2020

Konferencja Jubileuszowa 20 – lat działalności CBKE

Konferencja Jubileuszowa 20 – lat działalności CBKE, organizowana przez Centrum Badań i Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej (CBKE) przy Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu

15.10.2022

Jubileusz 70-tych urodzin prof. dr hab. Mirosława Steca

Wydanie Księgi Jubileuszowej pt.: „W poszukiwaniu dobrego prawa” dedykowanej prof. dr hab. Mirosławowi Stecowi z okazji 70-tych urodzin. Jubileusz organizowany przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

12.10.2022

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Ustawa

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Ustawa o własności lokali - stan de lege lata i postulaty de lege ferenda, organizowana przez Katedrę Prawa Nieruchomości i Prawa Podatkowego Ekonomicznego Uniwersytetu w Krakowie oraz Krakowską Izbę Notarialną.

25.04.2020

Aukcja Charytatywna

Aukcja Charytatywna pt.: Bioniczne rewolucje organizowana przez Fundację Badań i Rozwoju Nauki.

12.03.2020

Spotkanie Europejskiej Grupy Prawa Prywatnego Międzynarodowego

Spotkanie Europejskiej Grupy Prawa Prywatnego Międzynarodowego, połączone z konferencją naukową nt. europejskiego prawa spadkowego, organizowane przez Uniwersytet Śląski.

13.09.2019

Konferencja Naukowa

Konferencja Naukowa pt.: Podział majątku wspólnego małżonków - droga sądowa czy notarialna organizowana przez Katedrę Postępowania Cywilnego II Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

14.06.2019

XI Kolokwium Jagiellońskie

XI Kolokwium Jagiellońskie organizowane przez Katedrę Prawa Cywilnego Uniwersytetu Jagiellońskiego poświęcone zagadnieniom prawa spadkowego, m.in. Europejskiemu Poświadczeniu Spadkowemu, zapisowi windykacyjnemu przedsiębiorstwa, zarządowi sukcesyjnemu przedsiębiorstwem osoby fizycznej oraz nowym technologiom.

12.04.2019

Aukcja Charytatywna

Aukcja Charytatywna pt.: Najbardziej cieszą nas zielone organizowana przez Fundację Badań i Rozwoju Nauki.

14.03.2019

Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. Od stwierdzenia nabycia spadku do poświadczenia dziedziczenia organizowana przez Katedrę Postępowania Cywilnego II Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

30.11.2018

VII Ogólnopolski Zjazd Cywilistów

VII Ogólnopolski Zjazd Cywilistów, organizowany przez Katedrę Prawa Cywilnego WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

25.09.2018

Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Prawo Cywilne i Handlowe w działaniach administracji. Tradycja i nowoczesność w instytucjach prawnych” organizowana przez Lubelskie Towarzystwo Naukowe. Wydział I Nauk Humanistycznych, Stowarzyszenie Naukowe PRO SCIENTIA IURISDICA oraz Stowarzyszenie Promocji Nauk Prawniczych.

14.06.2018

Sesja Naukowa Prawo Prywatne międzynarodowe wobec wyzwań XXI wieku

Sesja Naukowa Prawo Prywatne międzynarodowe wobec wyzwań XXI wieku, organizowana przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego z okazji jubileuszu 50-lecia pracy naukowej prof. dr hab. Andrzeja Mączyńskiego.

14.05.2018

Konferencja nt.: Zabezpieczenia wierzytelności w teorii i praktyce

Konferencja nt.: Zabezpieczenia wierzytelności w teorii i praktyce organizowana przez Katedrę Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

13.04.2018

Notarialne tytuły egzekucyjne. Między tradycją a przyszłością

Konferencja Naukowa nt.: „Notarialne tytuły egzekucyjne. Między tradycją a przyszłością” zorganizowana przez II Katedrę Prawa Cywilnego WPiA Uniwersytetu Łódzkiego. Wydanie Księgi Pamiątkowej dedykowanej Panu prof. dr hab. Wojciechowi Popiołkowi przez Uniwersytet Śląski.

07.04.2017

Aukcja Charytatywna

Aukcja Charytatywna pt.: Bioniczne rewolucje organizowana przez Fundację Badań i Rozwoju Nauki.

07.04.2017

III Kongres Mieszkaniowy

III Kongres Mieszkaniowy nt.: „Perspektywy rozwoju mieszkalnictwa w Polsce” zorganizowany przez Polski Związek firm Deweloperskich we Wrocławiu.

06.10.2016

VI Ogólnopolski Zjazd Cywilistów

VI Ogólnopolski Zjazd Cywilistów, zorganizowany przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w Międzyzdrojach.

23.09.2016

Konferencja Naukowa

Konferencja Naukowa nt. „Wykonywanie wolnych zawodów prawniczych w obliczu planowanych reform”, organizowana przez Katedrę Prawa Gospodarczego i Handlowego oraz Katedrę Teorii Organizacji i Kierownictwa UMCS w Lublinie.

21.06.2016

XIII Ogólnopolska Konferencja Wieczystoksięgowa

XIII Ogólnopolska Konferencja Wieczystoksięgowa zorganizowana przez Fundację na Rzecz Kredytu Hipotecznego.

08.04.2016

Konferencja naukowa

Konferencja naukowa nt.: „Elektronizacja postępowania wieczystoksięowego” zorganizowania przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, Sąd Apelacyjny w Łodzi oraz Izbę Notarialną w Łodzi.

14.03.2016

Konferencja Naukowa

Konferencja Naukowa pt.: ”Status prawny małżonków w spółkach cywilnych i handlowych” zorganizowana przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Wydanie Księgi Jubileuszowej dedykowanej Panu prof. dr hab. Andrzejowi Mączyńskiemu przez Katedrę Prawa Prywatnego Międzynarodowego WPIA Uniwersytetu Jagiellońskiego

23.10.2015

Uroczystość odsłonięcia Tablicy Pamiątkowej

Uroczystość odsłonięcia Tablicy Pamiątkowej i nadania Sali Beta Collegium Iuridicum Novum nazwy Aula Profesora Radwańskiego połączona z konferencją naukową oraz prezentacją publikacji V Ogólnopolskiego Zjazdu Cywilistów zorganizowana przez Katedrę Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego Wydziału Prawa i Administracji UAM.

12.06.2015

Konferencja naukowa Prawa Budowlanego i Nieruchomości

Konferencja naukowa Prawa Budowlanego i Nieruchomości „Od lokalizacji do odbioru. Prawne problemy procesu inwestycyjno-budowlanego.” organizowana przez Grupę Lokalną Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Gdańsk.

04.12.2014

Konferencja naukowa

Konferencja naukowa "Prawo handlowe 25 lat po transformacji ustrojowej. Doświadczenia i perspektywy" organizowana przez Stowarzyszenie Promocji Nauk Prawnych wraz z Kołem Naukowym Prawa Spółek UMCS.

22.11.2014

Konferencja naukowa

Konferencja naukowa “Prawo Cywilne – stanowienie, stosowanie i wykładnia – w 100 rocznicę urodzin prof. J. Ignatowicza” – organizowana przez Katedrę Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Marii Curie - Skłodowskiej w Lublin.

21.11.2014

Konferencja naukowa

Konferencja naukowa „Wolne zawody a funkcjonowanie spółek handlowych” organizowana przez Instytut Prawa Cywilnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

24.10.2014

Konferencja naukowa

Konferencja naukowa poświęconą konsekwencjom wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznania i wykonywania orzeczeń, przyjmowania i wykonywania dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia (Dz.U.UE L 2012.201.107) organizowana przez Uniwersytet Śląski Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego – w Katowicach.

30.09.2014

V Ogólnopolski Zjazd Cywilistów

V Ogólnopolski Zjazd Cywilistów w Poznaniu – Współczesne problemy prawa zobowiązań, organizowany przez Katedrę Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza..

27.09.2014

Obchody Święta Prawników

Obchody Święta Prawników organizowane przez Ars Legis Stowarzyszenie im. Św. Ivo Helory – Patrona Prawników.

25.05.2014