Nasza Działalność

Harmonogram Szkoleń

Harmonogram szkoleń i kursów organizowanych przez Stowarzyszenie Notariuszy

01

Warunki Udziału w Szkoleniach

Warunki przyjęcia na szkolenia i warsztaty szkoleniowe organizowane przez SNRP

02

Wojciech Fortuński Dyrektor Ośrodka

Wojciech Fortuński

Dyrektor Ośrodka

// Nasza Działalność

Ośrodek Szkoleniowy
(OSZ SNRP)

Ośrodek Szkoleniowy, będący niepubliczną placówką oświatową działającą na podstawie ustawy o systemie oświaty, został powołany Uchwałą Zarządu Głównego SNRP nr 64/XI/2011 z dnia 14 listopada 2011 roku. Nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Dyrektor, Wojciech Fortuński, notariusz w Piasecznie.

Ośrodek Szkoleniowy Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej organizuje:

szkolenia stacjonarne

szkolenia wyjazdowe

Zapisy i bliższe informacje - Biuro Zarządu Głównego Stowarzyszenia Notariuszy RP:
Tel: 22 827 01 94 lub 22 827 13 45
adres email: biuro@snrp.pl

Dokumenty Regulujące Działanie Ośrodka

Lista Dokumentów

Uchwała w Sprawie
Utworzenia
Ośrodka Szkoleniowego
Uchwała w Sprawie
Nadania Statutu
Ośrodka Szkoleniowego
Uchwała w Sprawie
Powołania Dyrektora
Ośrodka Szkoleniowego
// Ośrodek Szkoleniowy

Warunki Udziału w Szkoleniach

Warunkiem przyjęcia na szkolenia i warsztaty szkoleniowe organizowane przez SNRP jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, oraz przesłanie dowodu wpłaty za szkolenie na adres Stowarzyszenia Notariuszy lub nasz adres email biuro@snrp.pl.

Osoby, które nie dokonają płatności w terminie 7 dni przed rozpoczęciem danego szkolenia, zostaną automatycznie wykreślone z listy uczestników.

Warunki Rezygnacji:
1. W przypadku zgłoszenia rezygnacji z udziału w danym szkoleniu do 5 dni przez dniem terminu zajęć zwrócone zostanie 100% wniesionej opłaty za szkolenie.
2. W przypadku niezgłoszenia rezygnacji ze szkolenia lub zgłoszenia rezygnacji, w terminie krótszym niż 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia, uczestnik zostanie obciążony 100% opłatą za szkolenie.

Opłatę za szkolenia należy uiścić przelewem na nr rachunku:
Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej
Ul. Rydygiera 17 lok. U01; 01-793 Warszawa
BANK BGŻ BNP Paribas S.A. 14 1600 1462 1836 0559 3000 0001

Uwagi Dodatkowe:
1. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo zmian programowych, odwołania lub zmiany terminu planowanych szkoleń z przyczyn niezależnych od SNRP lub w przypadku, gdy nie zgłosi się wystarczająca liczba uczestników.
2. Potwierdzenie odbycia się szkolenia lub informacja o ewentualnych zmianach zostanie wysłana do uczestników szkoleń pocztą mailową, co najmniej na 5 dni przed danym szkoleniem.
3. W przypadku braku informacji, w powyższym terminie, uczestnik zobowiązany jest do kontaktu z biurem SNRP.