Harmonogram Szkoleń

Harmonogram Szkoleń i Ważne Informacje o Szkoleniach

Szkolenia odbędą się w formie online za pośrednictwem aplikacji ZOOM. Wymagania techniczne niezbędne do udziału w szkoleniu online: smartfon lub komputer z kamerką oraz mikrofonem, dostęp do internetu. Wystarczy o wyznaczonej porze kliknąć w link otrzymany pocztą mailową ze Stowarzyszenia Notariuszy RP. Link wraz z instrukcją logowania, w dniu poprzedzającym dane szkolenie, otrzymają uczestnicy, którzy dokonali opłaty za szkolenie.

Zobacz pozostałe informacje o szkoleniach

  • Niższa cena szkoleń dotyczy uczestników będących członkami Stowarzyszenia, regularnie opłacających składki członkowskie.
  • Cena szkolenia, odbywającego się w formie online, obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe. Dostęp do urządzeń umożliwiających połączenie (smartfon lub komputer z kamerką oraz mikrofonem), dostęp do internetu uczestnicy organizują we własnym zakresie.
  • Cena szkolenia, odbywającego się w formie stacjonarnej, obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, napoje i drobne przekąski podczas przerw kawowych (dotyczy szkoleń stacjonarnych). Koszty dojazdu, noclegu oraz lunchu uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.
  • W przypadku finansowania udziału w szkoleniach i warsztatach szkoleniowych ze środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego koszt szkolenia, podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, zgodnie z art. 43, ust. 1, pkt 29, litera c ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z późn. zm.).
  • Szkolenia w zależności od sytuacji epidemicznej odbędą się w formie stacjonarnej (w siedzibie Stowarzyszenia, w Warszawie przy ul. L. Rydygiera 17) lub online za pośrednictwem aplikacji ZOOM. Wymagania techniczne niezbędne do udziału w szkoleniu online: smartfon lub komputer z kamerką oraz mikrofonem, dostęp do internetu. Wystarczy o wyznaczonej porze kliknąć w link otrzymany pocztą mailową ze Stowarzyszenia Notariuszy RP. Link wraz z instrukcją logowania, w dniu poprzedzającym dane szkolenie, otrzymają uczestnicy, którzy dokonali opłaty za szkolenie.

Szkolenie Online

Nowelizacja prawa spadkowego, aktualne i nowe problemy prawa spadkowego w praktyce notarialnej. Ustawa z 16.06.2023 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw - 6 godz. lekcyjnych. 06.09.2023r.

Szkolenie Online

Spółki osobowe i kapitałowe w praktyce notarialnej - 6 godz. lekcyjnych 20.09.2023r.

Szkolenie Online

Szkolenie dla pracowników kancelarii notarialnej - 19 godz. lekcyjnych w dn. 23-24.09.2023r.

Szkolenie Online

Postępowanie spadkowe w praktyce notarialnej - 6 godz. lekcyjnych 26.09.2023r.

Szkolenie Online

VAT, PCC, PIT, CIT - W PRAKTYCE NOTARIALNEJ - 6 godz. lekcyjnych w dn. 11.10.2023r.

Szkolenie Online

Zasady opodatkowania fundacji rodzinnej oraz odpowiedzialność za zobowiązania fundacji rodzinnej. 2. Podatek od działu spadku oraz zniesienia współwłasności. 16.10.2023r.

Szkolenie Online

Nowe obowiązki notariuszy związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu - 5godz. lekcyjnych 25.10.2023